Användarvillkor

Välkommen till Konsultkedjan Sverige AB. Dessa villkor utgör det avtal som gäller mellan Konsultkedjan Sverige AB registrerat i Sverige med organisationsnummer 556840-5103 och er som användare.

Genom att koppla ihop er med en konsult så accepterar du dessa villkor (”Avtalet”) och det är därför viktigt att du noga läser igenom innehållet. Du bör även läsa vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att registrera dig på Hemsidan eller genom att lämna dina uppgifter till oss accepterar du även Integritetspolicyn. Har du frågor om Avtalet eller Integritetspolicyn kontakta oss gärna på info@konsultkedjan.se
Om du inte accepterar detta Avtal kan du tyvärr inte bli kopplad till en konsult.
Vår integritetspolicy finner du här: http://www.konsultkedjan.se/integritetspolicy/

 1. Vad innebär Konsultkedjan för dig?
  Vi har utvecklat Konsultkedjan för att koppla ihop konsulter med konsultköpare. I nätverket finns konsulter som registrerat sin kompetens och tillgänglighet och ni som konsultköpare kan söka på deras egenskaper direkt i deras CV. Vill ni komma i kontakt med konsulten går kontakten via Konsultkedjan då vi kopplar ihop er för en diskussion utan mellanhänder.
 2. Kostnad
  Att använda nätverket för att söka konsulter och kontakta konsulter är kostnadsfritt. Den dagen ni väljer att skriva kontrakt med någon konsult utgår en förmedlingsavgift till er som konsultköpare. För konsulter är tjänsten kostnadsfri.
  Avgiften bestäms per kontrakt för respektive uppdrag. Detta är en engångsavgift och väljer ni att förlänga med konsulten är detta kostnadsfritt.
  Fakturan ställs ut den dagen avtalet med konsulten är signerat av båda parter.Konsultkedjan har 30 dagars betalningstid.
 1. Vårt ansvar
  a) Vi kommer koppla ihop er med valda konsulter för en direkt diskussion om lämplighet, tillgänglighet, prisförhandling etc. Konsultkedjans säljare kommer att stötta båda parter i den mån det behövs och följa affären från början till slut.
  b) Garanti – Konsultkedjan lämnar 30 dagars nöjd-garanti. Detta innebär att om en konsult inte skulle fungera i er organisation har ni rätt att hitta en ny konsult via Konsultkedjan kostnadsfritt
 2. Ditt ansvar
  a) Ni ansvarar för att hålla Konsultkedjan informerad om alla stegen i processen med alla konsulter som ni kommer i kontakt med.. Om avtals sluts mellan er och konsult så ansvarar ni för att förmedlingsavgiften betalas på utsatt tid enl faktura.
 3. Sekretess – Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy på http://www.konsultkedjan.se/integritetspolicy/
  Vill du att vi fullkomligt tar bort alla dina uppgifter kan du enkelt kontakta oss på info@konsultkedjan.se.
 1. Personuppgifter och cookies
  Läs mer i vår Integritetspolicy på http://www.konsultkedjan.se/integritetspolicy/
  Vill du att vi fullkomligt raderar alla uppgifter om dig ut vår databas, kontakta oss enkelt på info@konsultkedjan.se
 1. Ändringar och tillägg till Avtalet
  Vi kan behöva göra förändringar i detta Avtal i framtiden, t.ex. för att ta hänsyn till ny lagstiftning, förändringar i tjänsten eller nya behov som vi inte kunnat förutse på förhand. Vi strävar efter att hålla dessa ändringar till ett minimum. Du som kund ansvarar för att själv se om vi gjort förändringar i avtalet innan de åtaganden som berör tjänsten.
 2. Ansvarsbegränsning och ersättning
  a) Vi ansvarar inte för eventuell skada som kan drabba er som konsultköpare eller konsult genom att använda vår tjänst.
 3. Bestämmelses ogiltighet
  Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav vara ogiltig, ska detta inte påverka Avtalets övriga bestämmelser. Eventuell ogiltig bestämmelse ska ersättas med en bestämmelse som så mycket som möjligt uppfyller ditt och vårt syfte med Avtalet mellan båda parter.
 4. Tillämplig lag och tvistelösning
  Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och eventuella tvister mellan dig och oss. Vi vill allra helst försöka lösa sådana tvister i god anda, men om vi inte skulle lyckas med det ska tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol i Stockholm

Senaste version är giltig från: 20/02/2019.

 

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy